IZM jaunatne 

www.jaunatneslietas.lv

Portālā apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

download

www.jaunatne.gov.lv

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā u.tml. 

 drosamaja

www.patverums-dm.lv

Sniedz palīdzību cilvēktirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību, aizstāvību.

 latvijas jaunatnes padome

www.ljp.lv

Latvijas Jaunatnes padome ir bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju apvienība - platforma interešu aizstāvībai, organizāciju izaugsmei un informācijas apritei.

 europass

 

www.europass.lv/files/Mobilitates%20programmas.pdf

Saites uz Eiropas Komisijas Mobilitātes programmām: Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius, Grundtvig, Mācību braucieni, Yoth for Europe, Youth for Understanding, European Voluntary Service, Youth.

eurodesk 

 

www.eurodesk.eu

Eiropas informācijas tīkls jauniešiem, kur iespējams atrast informāciju par studijām, darbu, ceļošanas iespējām Eiropā, arī partnerus saviem projektiem vai dalībniekus starptautiskiem pasākumiem.

 lsa

 

www.lsa.lv

Latvijas studentu apvienība, kura pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā.

 latvija.lv

 

www.latvija.lv/studijas

Šī e-pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta elektroniska vienotā pieteikšanās pamatstudiju programmām 10 Latvijas augstskolās.

 12 56092fc76b39b5.23090721

 

www.nva.gov.lv

Karjeras veidošanas jautājumi, interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes.

 esilabs

 

www.esilabs.lv

Vortālā apkopotas idejas labiem darbiem, aktuālās labdarības akcijas, brīvprātīgā darba piedāvājumi un iedvesmojoši stāsti par to, kā būt labam pret citiem un būt labam pret sevi.

prakse.lv 

 

www.prakse.lv

Platforma starp jauniešiem, darba devējiem, nevalstiskajām un valsts organizācijām un izglītības iestādēm, lai veicinātu jauniešu atbilstību darba tirgus prasībām.

junior 

 

www.jal.lv

Vortāls skolēniem un skolotājiem piedāvā mācību programmas, literatūru un organizē pasākumus, kas veicina praktisko iemaņu gūšanu uzņēmējdarbībā.

 esmaja

www.esmaja.lv

Eiropas Savienības mājas portāls, kur pieejama aktuāla informācija par Eiropu un Latviju. Eiropas Savienības mājā tiek organizēti dažādi semināri, diskusijas, radošas nodarbības un citi pasākumi.

 esibrivs

www.esibrivs.lv

Uzzini ko vairāk par atkarībām un kāpēc ir stilīgi būt brīvam no tām!

 skalbes

www.skalbes.lv

Krīžu un konsultāciju centrā „Skalbes” ir pieejama diennakts palīdzība krīzes situācijā.

 papardeszieds

www.papardeszieds.lv

Asociācija “Papardes zieds” strādā, lai tiktu īstenotas katra indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju.

 brivpratigais

www.brivpratigais.lv

Uzzini vairāk par brīvprātīgo darbu un iespēju iesaistīties brīvprātīgajā darbā Latvijā!

 iespejukarte

www.iespejukarte.lv 

Vortālā apkopota informācija par pašvaldībās, valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem, kā arī par iespējām, ko Eiropas Savienība piedāvā saviem iedzīvotājiem.

 europa

www.europa.eu/youth/index.cfm?l_id=lv

Eiropas Jaunatnes portālā ir informācija Eiropas jauniešiem, kuri vēlas uzzināt par iespējām dzīvot, mācīties un strādāt kādā citā pasaules daļā.

 youth forum

www.youthforum.org 

Eiropas Jaunatnes forums - tā ir neatkarīga, demokrātiska un jauniešu vadīta platforma, kas darbojas, lai veicinātu jauniešu aktīvāku iesaisti sabiedrībā savas dzīves kvalitātes pilnveidošanai, pārstāvot jauniešu vajadzības, intereses Eiropas Savienības institūcijās.

europa eu 

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_lv.htm

Portāla mērķis ir palīdzēt studentiem, darba meklētājiem, strādniekiem, vecākiem, profesionālās orientācijas konsultantiem un skolotājiem atrast informāciju par izglītošanās iespējām Eiropā.

 eryca

www.eryica.org

Eiropas Jaunatnes informācijas un konsultāciju aģentūra.