Jau šo trešdien, 30. septembrī plkst. 16:00 Ikšķiles jauniešu centrā (Skolas ielā 4) norisināsies pirmais projekta “Tava iespēja ir te!” pieredzes stāstu vakars “Ko es ieguvu?”

2Stāstu vakarā jaunietis Sergejs Gorjainovs dalīsies savā pieredzē par 9 mēnešiem, ko pavadījis Eiropas brīvprātīgā darba projektā Bulgārijā, stāstīs par darbu ko veica radio, kā attīstīja savas foto prasmes un kādus piedzīvojumus piedzīvoja un lietas iemācījās.

Jauniešiem būs iespēja uzzināt gan par Sergeja motivāciju un ieguvumiem no iesaistīšanās projektos, gan būs iespēja uzzināt kā paši var iesaistīties dažādos projektos gan kā dalībnieki, gan kā to veidotāji.

Projekta „Tava iespēja ir te!” mērķis ir veicināt Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā esošo jauniešu vienlīdzīgu piekļuvi informācijai par Eiropas jaunatnes programmām un biedrības sniegtajiem pakalpojumiem, paaugstināt jauniešu kapacitāti un viņu līdzdalību caur citu jauniešu izglītošanu un iesaistīšanu un savu projektu izstrādi, kā arī veicināt organizācijas „Move up” darbību un ilgtspēju caur esošās darbības un procesu izvērtēšanu, jaunu prakšu ieviešanu un jauno biedru aktivizēšanu.

Projektā tiks īstenotas dažāda veida aktivitātes, caur kurām tiks attīstītas jauniešu attieksmes, zināšanas un prasmes – spēja līdzdarboties biedrībā, kvalitatīvi iesaistīties projektu izstrādē un uzzināt par Eiropas jaunatnes programmām un darba ar jaunatni sniegtajiem pakalpojumiem.

Projekts „Tava iespēja ir te!” pilnībā tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam finansējuma ietvaros. Projektu īstenos jauniešu organizācija „Move up” sadarbībā ar Ikšķiles novada jauniešu padomi un jauniešu centru.

1

Dalība pasākumā – bez maksas.