Ikšķiles novada pašvaldība un Ikšķiles novada jauniešu dome sadarbībā ar Haapsalu Jauniešu centru (Igaunija) un Haapsalu skolu pašpārvalžu jauniešiem īstenos Eiropas Jaunatnes dialoga projektu “The Power of Youth - Shaking the Present, Building the Future” (Latviski: Jaunatnes spēks - sapurināt tagadni, veidot nākotni).

WhatsApp Image 2020 07 27 at 18.15.09

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par līdzdalības nozīmi un stiprināt pašpārvalžu un jauniešu domju kompetences. Projekts veicinās abu pašvaldību jauniešu aktīvu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē un viņu mijiedarbību ar lēmumu pieņēmējiem.

Projekta ietvaros tiks rīkotas vairākas aktivitātes, kas sniegs iespēju jauniešiem diskutēt ar lēmumpieņēmējiem:

- Starptautiskā Jauniešu un lēmumpieņēmēju tikšanās “Shaking the Present: Hack the Participation” (Ikšķiles pašvaldībā).

- Vietējie jauniešu forumi ”Our Reality – Our Choice” Ikšķiles un Haapsalu pašvaldībās.

- Starptautiskā jauniešu un lēmumpieņēmēju tikšanās “Building the Future” (Haapsalu pašvaldībā).

Paralēli jaunieši tiksies arī dažādās vietējās aktivitātēs, kuru ietvaros viņi iepazīsies ar Eiropas Jaunatnes mērķiem, plānos jauniešu forumus, izvirzīs savus mācīšanās mērķus un izvērtēs apgūto.

Projektu finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.ā starptautiskā aktivitāte “Shaking the Present: Hack the Participation” paredzēt jau šī gada 15.-16. oktobrī. Aktivitāte pulcēs jauniešus un lēmumpieņēmējus no Ikšķiles un Haapsalu pašvaldībām. Aktivitāte ir veidota ar mērķi jauniešiem kopīgi ar lēmumpieņēmējiem izvērtēt esošos jauniešu līdzdalības mehānismus un meklēt jaunus, mūsdienīgus un efektīvus risinājumus jauniešu iesaistei lēmumu pieņemšanā. Šī aktivitāte ir veidota, lai palīdzētu jauniešu domju / skolēnu pašpārvalžu jauniešiem apzināties savu lomu kā līdzdalības veicinātājiem un lēmumpieņēmējiem saskatīt viņu potenciālu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 14 292.00 EUR, kas pilnībā tiek segtas no Erasmus+ piešķirtās dotācijas.

Lidzfinanse Erasmus progr logo 1024x280