valstsjaunatnesprogramma logo krasains 1Projekta “Tava iespēja ir te!” mērķis ir veicināt Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā esošo jauniešu vienlīdzīgu piekļuvi informācijai par  Eiropas jaunatnes programmām un biedrības sniegtajiem pakalpojumiem,  paaugstināt jauniešu kapacitāti un viņu līdzdalību “Move Up” organizācijā caur citu jauniešu izglītošanu un iesaistīšanu un savu projektu izstrādi, kā arī veicināt  organizācijas “Move up” darbību un ilgtspēju, caur esošās darbības un procesu izvērtēšanu, jaunu prakšu ieviešanu un jauno biedru aktivizēšanu.

Projekta ietvaros tiks īstenotas dažāda veida aktivitātes, caur kurām tiks attīstītas jauniešu attieksmes, zināšanas un  prasmes par spēju līdzdarboties biedrībā, kvalitatīvi iesaistīties projektu izstrādē un uzzināt par Eiropas jaunatnes programmām un darba ar jaunatni sniegtajiem pakalpojumiem

  1. Projekta administrēšana (kur tiks iesaistīti 2 jaunieši, kas piedalījās projekta idejas izstrādē);
  2. Četri pieredzes stāstu vakari “Ko es ieguvu?”
  3. Apmācības “Kādēļ es iesaistos un kur mēs ejam?”
  4. Informācijas punktu izveide “Kā informēt vietējos jauniešus?”
  5. Vizītes skolās “Kā iesaistīt vēl neiesaistītos?
  6. 24 stundu projektu hakatons “Ko es varētu radīt?” -
  7. Izvērtējuma tikšanās (kur tiks iesaistīti 2 jaunieši, kas piedalījās projekta idejas izstrādē un 2 no projekta dalībniekiem);

Projekta kopējais finansējums ir 3 782,50 EUR, kas pilnībā tiek finansēti Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam finansējuma ietvaros. Projektu īstenos jauniešu organizācija “Move up” sadarbībā ar Ikšķiles novada jauniešu padomi un jauniešu centru.

unnamed 2