Bilde skeitparksNo 2020. gada 1. jūlija Ikšķiles skeitparks ir publiski pieejams apmeklētājiem, tomēr pašvaldība aicina ievērot visus iekšējās kārtības noteikumus un piesardzības pasākumus. Šis ir Baltijā lielākais āra monolīta skeitparka laukums un tā oficiālais atklāšanas pasākums tiek plānots sporta un izklaides festivāla “IKfest 2020” ietvaros 25. jūlijā. Pasākumā plānota skeitparka svinīgā atklāšana, kuras laikā tiks novadīta skeitparka lietošanas instruktāža un ir paredzēti dažādi triku demonstrējumi, kā arī strītbola sacensības posms “Ikšķiles Rags”, ģimeņu aktīvās atpūtas pasākums “Mazais Stiprinieks” un Ikšķiles novada jaunatnes diena. Pasākuma noslēgumā ir paredzēts bezmaksas koncerts. Plašāka informācija par pasākumu tiks publicēta pašvaldības mājaslapā.

Bilde skeitparks2

Kā iepriekš tika vēstīts 2019. gadā tika demontēts vecais Ikšķiles skeitparks, kas tika uzcelts 2013. gadā. 2019. gadā pašvaldība saņēma atbalstu projekta “Skeitparkam Ikšķilē Būt!” īstenošanai. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības finansējumu. Projekta ietvaros attiecināmo izmaksu summa ir 10 000 eiro, no kuriem 90% ir ELFLA finansējums un 10% jeb 1000 eiro ir pašvaldības finansējums. Projekta mērķis ir attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas un popularizēt aktīvu dzīves veidu novada iedzīvotājiem.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv
Pielikumā skeitparka lietošanas noteikumi!

leadersleja

Pielikumi:
Download this file (IKSKILE_skeitparka_lietosanas noteikumi.pdf)Skeitparka lietošanas noteikumi[ ]840 kB