Lai paustu savu viedokli par iespējamo Ikšķiles novada pievienošanu citam novadam administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, 9.aprīlī notika Ikšķiles novada Jauniešu padomes organizētais jauniešu forums "Pacel savu balsi!". Forumu vadīja Artūrs Jenots.
Foruma pirmajā daļā uz paneļdiskusiju tika aicināti Ikšķiles novada domes deputāti. Tajā piedalījās Česlavs Batņa (Latvijas Zemnieku savienība), Agita Kābele (Zaļā partija), Kaspars Grīnbergs (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK") un Edgars Logins (apvienība Iedzīvotāji).
Paneļdiskusijas sākumā deputāti īsumā raksturoja, kas ir administratīvi teritoriālā reforma, savukārt diskusijas turpinājumā tika izskatīti dažādi jautājumi, kas saistīti ar šo reformu.

 • Deputāti uzsvēra, ka teorētiski reforma ir vērsta uz teritoriju apvienošanu ar mērķi sekmēt to ekonomisko izaugsmi. Domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa atklāja, ka Ikšķiles novada kontekstā reforma nozīmē to, ka tiek atjaunotas bijušā Ogres rajona robežas- pie Ogres novada tiek pievienots Ikšķiles novads, Lielvārdes un Ķeguma novads.
 • ”Latvijas Republikas Satversmē rakstīts, ka vienīgā lemttiesīgā, suverēnā vara šajā valstī pieder tautai. Tas, ko vēlas ministrs šobrīd, tas nenozīmē, kam tieši tā ir jāpaliek, ” tā savu viedokli pauda deputāts Kaspars Grīnbergs. Arī deputāts Edgars Logins atgādināja: “Politiķi var sazīmēt kartes kā grib, katram no mums ir tiesības izlemt un teikt, kāda būs šī nākotne katram no mums.”
 • Česlavs Batņa klātesošajiem sniedza īsu informāciju, kas pierādīja, ka novada izaugsmes rādītāji ar katru gadu uzlabojas. Deputāte Agita Kābele uzsvēra, ka Ikšķiles novads ir zaļš un uz cilvēku labklājību vērsts novads. Pievienošana kādam citam novadam nozīmētu novada attīstības bremzēšanu.
 • Deputāti bija vienisprātis, ka Ikšķiles novadam ir jāsaglabā savu teritoriālo neatkarību. “Ļoti būtisks ir lokālpatriotisms, lepnums par savu vietu. Es esmu lepns, ka dzīvoju Ikšķilē!” atklāja Česlavs Batņa.

forums

forums

forums

forums

Foruma otrajā daļā notika darbs grupās ar mērķi izdiskutēt un sagatavot atbildes uz jautājumiem:

 • Kādi ieguvumi/ zaudējumi Ikšķiles iedzīvotājiem, saglabājot Ikšķiles novadu kā neatkarīgu teritoriālo vienību?
 • Vai Ikšķiles novada iedzīvotāji jūtas piederīgi Ikšķiles novadam?
 • Kā šo piederību un lokālpatriotismu parādīt citiem (padarīt redzamāku)?
 • Kādi būtu jūsu ieteikumi aktivitātēm, akcijām un darbībām?

Jaunieši savās atbildēs uzsvēra, ka: 

 • Ikšķiles novada jaunieši ir aktīvi un viņu aktivitātes atbalsta pašvaldība. Tas nozīmē, ka jaunieši ir uzklausīti un viņiem ir iespēja darboties novada labā. Skolu jaunatne ir sava novada patrioti. Identitāte ar IK jaunieši.
 • Ikšķiles novads ir drošs novads.
 • Novadu apvienošanās rezultātā Ikšķiles vidusskola tiktu apdraudēta- vidusskolas posmu varētu likvidēt.
 • Ikšķiles novadā ir daudz labāk uzturēti ceļi nekā, piemēram, Ogres novadā.
 • Novadā iedzīvotāju viedoklis tiek uzklausīts.
 • Salīdzinoši ar citām pašvaldībām Ikšķiles novada pašvaldība strādā efektīvi. Nav jālikvidē labi funkcionējoša struktūra.

Pēc viedokļu prezentācijām notika balsošana. Par jautājumu : "Vai esi par Ikšķiles novadu kā neatkarīgu un patstāvīgu novadu?" visi klātesošie nobalsoja "Par”.