7cb043bb 47fd 4e4e b97e 7cc67d15b1cc

Jaunatnes jomā ir uzsākta ilgtermiņa sadarbība ar nevalstisko organizāciju “ARCO” Vācijā, Vīsbādenes pilsētā. “Erasmus+” projekta “Daudzveidība - cieņa - sadarbība"  ietvaros Ikšķiles novada pašvaldība ir kļuvusi par vienu no sadarbības partneriem.

No 14. līdz 16. septembrim notika grupas līderu un pašvaldības pārstāvju - Ikšķiles novada Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītājas Agneses Jankunas un Jaunatnes lietu speciālista Eināra Ervīna Deribo plānošanas vizīte Vācijā. Tās laikā visiem projekta īstenotājiem bija iespēja satikties klātienē pirms gaidāmās jauniešu apmaiņas, pārrunājot ar projekta īstenošanu saistītus jautājumus.

Jau šī gada oktobra beigās 16 jaunieši no Ikšķiles novada dosies uz Vāciju, bet 2019. gadā 16 jaunieši no Vācijas brauks apmaiņas programmā uz Ikšķili.

Projekts plānots kā divpusēja jauniešu apmaiņa starp Vāciju un Latviju, kur katrā no reizēm kopā tiksies 32 jaunieši. Sadarbība veidota kā starpkultūru apmaiņa, kuras pamatā ir jauniešu socializācijas, pašrealizācijas un personīgo prasmju apgūšana.