29570535 910520335796845 1129199870067343929 n Šī gada 27. martā Ikšķiles novada Tīnūžu tautas namā norisinājās Ikšķiles novada jauniešu forums“Jaunieši Ikšķilē – Kas tālāk?, kura mērķis bija izstrādāt jauniešu ieteikumus attīstības dokumenta izveidei Ikšķiles novadam. Jaunieši darbojās četrās dažādās darba grupās – Izglītība, Kultūras, Sports un veselīgs dzīvesveids un Jaunatne. Katrā no nozarēm jaunieši izstrādāja ieteikumus, piemēram, jaunatnes darba grupā jaunieši izteica vēlmi Ikšķilē izveidot jauniešu māju, kurā bērniem un jauniešiem Ikšķiles novadā būtu iespēja attīstīt savas intereses un iniciatīvas, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Sporta un veselīga dzīvesveida grupā jaunieši ierosināja sakārtot skeitparku, kā arī nākotnē veidot skeitparku vairāk pilsētas centra rajonā, kā arī tam būtu nepieciešams arī jumts, lai skeitparku jaunieši varētu lietot visa gada garumā dažādos laikapstākļos. Izglītības darba grupā jaunieši ierosināja veidot mājīgāku vidi Ikšķiles novada skolās, kā arī izteica priekšlikumu veidot labāku pedagogu attieksmi pret izglītojamajiem. Kultūras jomā jaunieši izvirzīja ieteikumu kultūras iestādēm vairāk organizēt pasākumus, kas ir vērsti konkrēti uz jauniešu mērķauditoriju.

Visas izstrādātās jauniešu rekomendācijas tiks iekļautas Ikšķiles novada attīstības plānošanas dokumentā. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gada valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

logo krasains jspa 2016 2 912036898 480032082179008 4062471376591716732 n 2