26961699 2003091583038735 3915408106296293494 oProjekta  ‘’Strukturētā dialoga vietējās konsultācijas Ikšķiles novadā’’ ietvaros, ko īsteno Izglītības un Zinātnes ministrija. Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros tika organizēts Ikšķilē vēl nebijis reģionālais jauniešu forums, kurā piedalījās aktīvākie jaunieši no Ikšķiles, Ogres, Salaspils, Olaines, Lielvārdes,Stopiņu novadiem,tas norisinājās 2018. gada 19.janvārī.

Projektā apsriestās tēmas: 1.Kam būtu jāmainās, lai padarītu lauku reģionus pievilcīgākus jauniešiem?

2.Kādu lomu jaunieši var spēlēt dabas aizsardzībā?

3. Ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām pilnībā iekļauties sabiedrībā?

 4.Kas varētu palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus.

Forumā kopā ar politiķiem tika diskutēts par iepriekš minētajām tēmām, cenšoties kopīgi izstrādāt rekomendācijas par kurām foruma noslēgumā tika balsots un kuras tika virzītas uz Latvijas Jaunatnes padomi.

Foruma laikā katram jaunietim bija iespēja izteikt svas idejas un rekomendācijas par katru tēmu.

Rakstu sagatavoja: Ikšķiles novada jauniešu mēdiju grupas dalībniece Amanda Dana Stugle
Foto: OgreNet