Prev Next

Skolēnu darbs vasarā 2021

Ikšķiles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMIEM 2021. gada vasarai. Tā ietvaros tiek izsludinātas 60 vakances Ikšķiles novada pašvaldības iestādēs un 11 vakances Ikšķiles novada uzņēmumos. Pieteikties var izglītojamie vecuma no 13 - 20 gadiem, kuri mācās kādā no Ikšķiles novada izglītības iestādēm vai ir deklarēti Ikšķiles novadā...

Read more

Jauniešu projektu konkurss 2021

Jau SEPTĪTO gadu tiek izsludināts jauniešu projektu konkurss, kurā var piedalīties Ikšķiles novada jaunieši vai neformāla jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jauniešu projektu konkursa mērķis ir veicināt Ikšķiles novada jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē. Projektu konkursā var piedalīties ikviens Ikšķiles novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Maksimālais piešķirtā finansējuma apjoms vienam projektam...

Read more

23. februārī norisinājās tiešsaistes apmācības “Kādēļ es iesaistos un kur mēs ejam?”

23. februārī norisinājās tiešsaistes apmācības “Kādēļ es iesaistos un kur mēs ejam?” Ņemot vērā esošos drošības ierobežojumus valstī, projekta "Tava iespēja ir TE” ietvaros tika rīkotas interaktīvas tiešsaistes apmācības “Kādēļ es iesaistos un kur mēs ejam?” . Šo mācību mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību un viņu iesaisti - izvērtēt kas...

Read more

Aicina pieteikties starpnovadu projektam

  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas izsludinātajā projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” tiks uzsāktas pirmās sadarbības projekta “KOPĀ.LABĀK.” aktivitātes, kuras īstenos Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada pašvaldības.Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Šobrīd ir uzsākts darbs pie...

Read more

Gada jaunietis 2020

OTRO GADU Ikšķiles novadā tiek izsludināts konkurss „Jauniešu gada balva”, kurā tiks apzināti aktīvākie un talantīgākie Ikšķiles novada jaunieši un tiks izvērtēti viņu sasniegumi novada attīstībai. Konkursam var pieteikt jaunieti, kura dzīvesvieta deklarēta Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā, vai Ikšķiles novadā esošas izglītības iestādes izglītojamo vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš...

Read more

Projekta “Tava iespēja ir te!” pieredzes stāstu vakars “Ko es ieguvu?”

Jau šo trešdien, 30. septembrī plkst. 16:00 Ikšķiles jauniešu centrā (Skolas ielā 4) norisināsies pirmais projekta “Tava iespēja ir te!” pieredzes stāstu vakars “Ko es ieguvu?” Stāstu vakarā jaunietis Sergejs Gorjainovs dalīsies savā pieredzē par 9 mēnešiem, ko pavadījis Eiropas brīvprātīgā darba projektā Bulgārijā, stāstīs par darbu ko veica radio, kā...

Read more

Tiks īstenots Eiropas Jaunatnes dialoga projekts “The Power of Youth - Shaking the Present, Building the Future”

Ikšķiles novada pašvaldība un Ikšķiles novada jauniešu dome sadarbībā ar Haapsalu Jauniešu centru (Igaunija) un Haapsalu skolu pašpārvalžu jauniešiem īstenos Eiropas Jaunatnes dialoga projektu “The Power of Youth - Shaking the Present, Building the Future” (Latviski: Jaunatnes spēks - sapurināt tagadni, veidot nākotni). Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par līdzdalības...

Read more

Apstiprināts valsts jaunatnes programmas projekts “Tava iespēja ir te!”

Projekta “Tava iespēja ir te!” mērķis ir veicināt Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā esošo jauniešu vienlīdzīgu piekļuvi informācijai par  Eiropas jaunatnes programmām un biedrības sniegtajiem pakalpojumiem,  paaugstināt jauniešu kapacitāti un viņu līdzdalību “Move Up” organizācijā caur citu jauniešu izglītošanu un iesaistīšanu un savu projektu izstrādi, kā arī veicināt  organizācijas “Move up”...

Read more

Apmeklētājiem atvērts jaunais Ikšķiles skeitparks

No 2020. gada 1. jūlija Ikšķiles skeitparks ir publiski pieejams apmeklētājiem, tomēr pašvaldība aicina ievērot visus iekšējās kārtības noteikumus un piesardzības pasākumus. Šis ir Baltijā lielākais āra monolīta skeitparka laukums un tā oficiālais atklāšanas pasākums tiek plānots sporta un izklaides festivāla “IKfest 2020” ietvaros 25. jūlijā. Pasākumā plānota skeitparka svinīgā...

Read more

Projekta "Cross-sectorial cooperation for reaching out to the youth" plānošana

11. jūnijā norisinājās pirmā online tikšanās projekta "Cross-sectorial cooperation for reaching out to the youth" dalīborganizāciju tikšanās. Tika plānota projekta tālākā virzība, starptautiskās vizītes un administratīvā procesa nodrošināšana turpmākajā projekta īstenošanas gaitā. Projekta mērķis ir attīstīt starpsektoru sadarbībai nepieciešamās kompetences un instrumentus darba ar jaunatni kvalitātes celšanai Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā un...

Read more

Aktivitātes jauniešiem 2020 vasarā!

Read more

SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBA 2020

SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBA 2020 Ikšķiles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMIEM 2020. gada vasarai. Tā ietvaros tiek izsludinātas 49 vakances Ikšķiles novada pašvaldības iestādēs un 17 vakances Ikšķiles novada uzņēmumos. Pieteikties var izglītojamie vecuma no 13 - 20 gadiem, kuri mācās kādā no Ikšķiles novada izglītības iestādēm vai ir deklarēti...

Read more

Jauniešiem iespēja pieteikties starptautiskajam jauniešu apmaiņas projektam

Tiek izsludināta pieteikšanās jauniešu apmaiņas projektam Vācijā un Latvijā!Jauniešiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem ir iespēja pieteikties jauniešu apmaiņas projektam "COOPERATION", kas norisināsies divās daļās - Pirmā daļa Vācijā, Vīsbādenē (13.05. - 21.05.) un otrā daļa Latvijā, Ikšķilē (22.08. - 30.08.). Informējam, ka dalībniekiem ir OBLIGĀTI jāpiedalās abās projekta...

Read more

Jauniešu projektu konkurss 2020

Jau SESTO gadu tiek izsludināts projektu konkurss, kurā var piedalīties Ikšķiles novada jaunieši vai neformāla jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jauniešu projektu konkursa mērķis ir veicināt Ikšķiles novada jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē. Projektu konkursā var piedalīties ikviens Ikšķiles novada jaunietis vecumā no...

Read more

Biznesa ideju konkurss jauniešiem

BIZNESA IDEJU KONKURSS “LABS SĀKUMS BIZNESAM!” Piekto gadu tiek izsludināts Ikšķiles novada skolēnu biznesa ideju konkurss „LABS SĀKUMS BIZNESAM!”. Iepriekšējos gados biznesa ideju konkursā tika iesniegti visdažādākie pieteikumi, sākot ar māla nagiem, aprocēm un vannas bumbām un beidzot ar idejām par pašu veidotiem traktoriem, brīvdabas kino mājas pagalmā...

Read more

Gada jaunietis Ikšķiles novadā

PIRMO GADU Ikšķiles novadā tiek izsludināts konkurss „Jauniešu gada balva”, kurā tiks apzināti aktīvākie un talantīgākie Ikšķiles novada jaunieši un tiks izvērtēti viņu sasniegumi novada attīstībai. Konkursam var pieteikt jaunieti, kura dzīvesvieta deklarēta Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā, vai Ikšķiles novadā esošas izglītības iestādes izglītojamo vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš...

Read more

Aizvadīts pieredzes apmaiņas seminārs Ikšķiles un Olaines novadā!

1. un 2.oktobrī Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019 uzņēma darbā ar jaunatni iesaistītās personas no dažādām Latvijas vietām. Divu dienu pieredzes apmaiņas semināra vadmotīvs bija SADARBĪBA! Semināra pirmajā dienā dalībniekiem bija fantastiska iespēja Laumas Žubules un Māra Rešņa- divu pieredzējušu neformālās izglītības treneru- vadībā mācīties, dalīties labās prakses piemēros un iedvesmoties jauniem...

Read more

Pieredzes apmaiņas seminārs Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2019

Ikšķiles un Olaines novads aicina darbā ar jaunatni iesaistītās personas no visas Latvijas 1. un 2.oktobrī uz pieredzes apmaiņas semināru - Sadarbība jaunatnes darbā kā izaicinājums vai ikdiena?! Ikšķiles un Olaines novads viennozīmīgi saka- ikdiena! Semināra mērķis ir ne tikai iepazīt labos piemērus, bet arī izpētīt kādi ir veiksmīgas sadarbības...

Read more

Norisināsies Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2019 festivāls “Ikfest2019”

2019. gada 10. augustā Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019 - Ikšķiles un Olaines novads - aicina ikvienu uz divu dienu aktīvu, sportisku un aizraujošu festivālu “IKfest2019” Zilajos kalnos - tūrisma, sporta un atpūtas kompleksā pie Dubkalnu ūdenskrātuves. Šis būs viens no nozīmīgākajiem jaunatnes pasākumiem šogad, jo līdzās dažādām aktivitātēm varēs arī...

Read more

Aicina pieteikties "Projektu naktij" 2019

Trīs pasākumi vienā! Izvēlies sev piemērotāko! 1. Jaunatnes jomas projektu izstrāde. 2. Stratēģiskās partnerības projektu izstrāde (KA2). 3. "Erasmus+" bijušo brīvprātīgo tikšanās. Pieteikšanās "Projektu naktij" līdz 31. jūlijam tiešsaistē. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) jau piekto gadu pēc kārtas organizē tematisku vasaras festivālu “Projektu nakts”. Festivāla mērķis ir radīt radošu vidi...

Read more

Jauniešiem iespēja kandidēt Ikšķiles novada Jauniešu padomes vēlēšanās

Līdz 30.maijam Ikšķiles novada jaunieši vecumā no 13-25 gadiem tiek aicināti pieteikt savu kandidatūru vienam no trīs amatiem: IK Jauniešu padomes - prezidents/-e, - prezidenta/-es vietnieks/-ce,- protokolētājs/-aPiesakies šeit: https://forms.gle/L2QTfBbwCeH4aJN18 IK Jauniešu padome ir Ikšķiles novada jauniešu izveidota neformālā jauniešu interešu aizstāvības grupa, kurā darbojas jaunieši no Ikšķiles novada, pārstāvot novada jauniešu intereses. - IK Jauniešu padomē...

Read more

JAUNIEŠI AICINĀTI PIETEIKTIES LAIVU BRAUCIENAM - APMĀCĪBĀM “OUT OF FRAME”

Ja esi no 15 līdz 25 gadus vecs, piesakies divu dienu laivu braucienam - neformālās izglītības apmācībām „Out of frame”, kas notiks skolēnu vasaras brīvlaikā no 11. līdz 12. jūnijam. Apmācības “Out of frame” norisināsies jau 6.gadu. Šogad apmācības norisināsies pavisam savādākā formātā- dosimies laivu braucienā. Apmācību laikā dalībnieki instruktoru pavadībā ar...

Read more

Ieplāno vasaru jauniešu galvaspilsētā 2019!

Vasarā Latvijas Jauniešu galvaspilsētā notiks vairāki jaudīgi pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem!     29.06. JAUNIEŠU SPORTA FESTIVĀLS JAUNOLAINĒ Jūnija pēdējā sestdienā Jaunolaines stadions būs piepildīts ar dažādām sportiskām aktivitātēm- būs gan komandu, gan individuālās sacensības, gan dažādas fitnesa nodarbības, gan iespēja izmēģināt slackline, kendamas, un longbordus. Komandas aicinātas pieteikties florbola, strītbola, minifutbola...

Read more

CV un motivacijas vēstuļu darbnīca

Jauniešiem CV un motivācijas vēstuļu darbīca jau šo trešdien, 17.aprīlī, plkst. 16:00, Ikšķiles jauniešu telpā (Birzes iela 33, 2.stāvā (virs pasta)). TIEKAMIES! Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.  

Read more

FORUMĀ "PACEL SAVU BALSI!" JAUNIEŠI ATBALSTA IKŠĶILES NOVADA NEATKARĪBU

Lai paustu savu viedokli par iespējamo Ikšķiles novada pievienošanu citam novadam administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, 9.aprīlī notika Ikšķiles novada Jauniešu padomes organizētais jauniešu forums "Pacel savu balsi!". Forumu vadīja Artūrs Jenots.Foruma pirmajā daļā uz paneļdiskusiju tika aicināti Ikšķiles novada domes deputāti. Tajā piedalījās Česlavs Batņa (Latvijas Zemnieku savienība), Agita Kābele (Zaļā...

Read more

Foto orientēšanās Ikšķilē

Ikšķiles novada Jauniešu padome un Ikšķiles Jauniešu mediju grupa 22.aprīlī, no plkst.12.00 līdz plkst.17.00 organizē aizraujošu pilsētas vietu iepazīšanas spēli “Foto orientēšanās Ikšķilē”, aicinot jauniešus veselīgi pavadīt savu brīvo laiku un iepazīt pilsētu kopā ar citiem. Komandām no 2 līdz 5 cilvēkiem, iepriekšēja reģistrēšanās pasākumam ir iespējama aizpildot pieteikuma anketu elektroniski...

Read more

PACEL SAVU BALSI!

Ikšķiles novada Jauniešu padome aicina ikvienu jaunieti uz jauniešu forumu "Pacel savu balsi!", kas norisināsies 9.aprīlī, plkst.18.30, Ikšķiles vidusskolas aktu zālē, lai izteiktu savu viedokli par iespējamo Ikšķiles novada pievienošanu citam novadam Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Pieteikšanās forumam līdz 7.aprīlim: ejuz.lv/pacelsavubalsi

Read more

SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBA 2019

Ikšķiles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMIEM 2019. gada vasarai. Tā ietvaros tiek izsludinātas 41 vakances Ikšķiles novada pašvaldības iestādēs un 38 vakances Ikšķiles novada uzņēmumos. Pieteikties var izglītojamie vecuma no 13 - 20 gadiem, kuri mācās kādā no Ikšķiles novada izglītības iestādēm vai ir deklarēti Ikšķiles novadā...

Read more

Jauniešus aicina uz projektu konkursa apmācībām “Sprints pēc projekta”

Ikšķiles novada jaunieši tiek aicināti piedalīties apmācībās “Sprints pēc projekta”, kurās būs iespēja radīt savas idejas un praktiski sagatavot pieteikumu Ikšķiles novada jauniešu projektu konkursam. Apmācības norisināsies 31.martā, no plkst.15.00 līdz 21.00, Ikšķiles novada Jaunatnes iniciatīvu centrā, Birzes ielā 33A. Pieteikšanās apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē: https://ej.uz/sprintspecprojekta Ikšķiles novada pašvaldība...

Read more

“ZVAIGŽŅU STUNDA” – IKŠĶILES UN OLAINES NOVADAM

8.martā Jaunolainē ar piedzīvojumu aktivitātēm, iedvesmas lekciju, dažādiem šoviem un muzikāliem priekšnesumiem un hiphopa mūziķa anša koncertu tika vērienīgi atklāta Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019. Pirmajā pasākuma daļās gan jaunieši, gan jaunatnes darbinieki tika aicināti “Mācīties - Iedvesmoties - Sadarboties”. 170 jaunieši no dažādām Latvijas pašvaldībām piedalījās Piedzīvojuma Gara rīkotajās komandu...

Read more

IESPĒJA PIETEIKTIES PROJEKTU SAGATAVOŠANAS APMĀCĪBĀM

Gribi organizēt kaut ko foršu un iemācīties ko jaunu? 💻 Piesakies apmācībām “Sprints pēc projekta”! Tā ir Tava iespēja uzzināt ko vairāk par projektu rakstīšanu un rakstīt to kopā ar citiem aizrautīgiem jauniešiem! 📅 Pasākums notiks 11. martā 13.30 – 18.30. Piesakies līdz 7. martam: ej.uz/sprintspecprojekta! ☕ Garšīgas kafijas / tējas pauzes, iedvesmojoša...

Read more

IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS JAUNIEŠIEM

Jau PIEKTO gadu tiek izsludināts jauniešu projektu konkurss, kurā var piedalīties Ikšķiles novada jaunieši vai neformāla jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jauniešu projektu konkursa mērķis ir veicināt Ikšķiles novada jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē. Projektu konkursā var piedalīties ikviens Ikšķiles novada jaunietis vecumā no 13...

Read more

Latvijas Jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākums “Zvaigžņu stunda”

Ikšķiles un Olaines novada jauniešu apvienība ielūdz jauniešus un jaunatnes jomā strādājošos svinēt Latvijas Jauniešu galvaspilsētas atklāšanu pasākumā “Zvaigžņu stunda” š.g. 8. martā Jaunolaines kultūras namā! Pasākums “Zvaigžņu stunda” ir Ikšķiles un Olaines novadu jauniešu veidots pasākums par godu novadu apvienības iegūtajam titulam “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019”. Pasākuma mērķis ir popularizēt...

Read more

Tīnūžos jauniešiem bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas

No februāra līdz oktobrim, divas reizes nedēļā, Tīnūžu Jauniešu telpā Tīnūžu Tautas namā, Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde organizē dažādas bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas, aicinot jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedalīties radošās un izglītojošās nodarbībās.             Aktivitātes tiek organizētas Ikšķiles novada pašvaldības īstenotajā projektā...

Read more

Ēnu diena pašvaldībā

Līdz 5.februārim pašvaldība aicina skolēnus pieteikties Ēnu dienai. Skolēniem būs iespēja ielūkoties pašvaldības ikdienas darbā, labāk iepazīt likumdošanu, kā arī izzināt darbinieku amata pienākumus. Iespējams tieši Ēnu dienā jūs gūsiet impulsu savas profesijas izvēlei, dziļākai interesei par politiku, jurisprudenci, tautsaimniecību vai kādu citu jomu. Ēnu dienā skolēni aicināti sekot domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja...

Read more

Ikšķiles novadā uzsākts Eiropas brīvprātīgā darba projekts

Biedrība “Nākotnes Tilts”, turpinot veiksmīgo līdzšinējo sadarbību ar Ikšķiles un Stopiņu novada pašvaldībām un tās pakļautībā esošajām iestādēm, ar šī gada 1.janvāri īsteno Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras apstiprinātu Eiropas Savienības Eiropas Solidaritātes Korpusa Brīvprātīgā darba partnerības projektu “Vienots atbalstam” Nr.2018-1-LV02-ESC12-002383 un 2019.gadā uzņems 14 brīvprātīgos jauniešus no Eiropas Savienības un...

Read more

Uzsācies projekts "Jauniešu pietura Tīnūžos"

Jau no 5.februāra Tīnūžos jauniešiem būs iespēja piedalīties bezmaksas brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, kas notiks katru otrdienu un ceturtdienu, plkst.15.00-19.00, Tīnūžu jauniešu telpā (Tīnūžu Tautas namā).Seko līdzi jaunumiem un pastāsti citiem!Aicinām sekot www.facebook.com/ikjauniesi  

Read more

Sācies jaunais jauniešu gads

Ikšķiles un Olaines novads publicē pieredzes video un Jauniešu galvaspilsētu 2019 atklāšanas pasākuma datumu.     Pašvaldības nolēmušas šogad izveidot vairākus metodiskos video par savu pieredzi un ieteikumiem jaunatnes darbā. Atklājot Jauniešu galvaspilsētu 2019, publicēts video “Jauniešu motivēšana un kapacitātes veicināšana caur pašvaldību sadarbību”, kurā pašvaldību darbinieki un jaunieši dalās pieredzē par projektu konkursu...

Read more

Aicina novada brīvprātīgos aizpildīt anketu, lai saņemtu novada apliecinājumus

Aicinām brīvprātīgos jauniešus aizpildīt anketu par 2018.gadā veikto brīvprātīgo darbu, lai saņemtu apliecinājumus par nostrādātajām stundām svinīgajā godināšanas pasākumā.ANKETA:HTTPS://EJ.UZ/BRIVPRATIGAIS2018    

Read more

Apstiprināts projekts "Jauniešu pietura Tīnūžos"

Apstiprināts projekts “Jauniešu pietura Tīnūžos” ar mērķi attīstīt mobilo jaunatnes darbu Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā Projekta “Jauniešu pietura Tīnūžos” mērķis ir mobilā jaunatnes darba metodikas izstrāde un īstenošana Tīnūžu pagastā, lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunatnes darba pieejamību un veicinātu jauniešu līdzdalību. Projektā tiks izstrādāts mobilā darba ar jaunatni aktivitāšu īstenošanas plāns, divas...

Read more

Aizvadīts jauniešu organizēts pasākums "Kūku čempionāts"

23.novembrī Veselības un sociālo lietu pārvaldē notika Kūku čempionāts, kura idejas autore bija jauniete Amanda Stugle. Sabīne Zviedre atklāja, ka pasākums tika organizēts, Ikšķiles jauniešiem sadarbojoties ar pensionāru biedrību “Saulgrieži”. Tajā piedalījās gan seniori, gan arī daži jaunieši- kopā septiņas dalībnieces ar astoņām kūkām. Žūrijas vērtējums tika dalīts trijās nominācijās: “Radošums”...

Read more

Noslēdzies biznesa ideju konkurss

Noslēdzies Ikšķiles novada skolēnu biznesa ideju konkurss "Labs sākums biznesam!", kurā apbalvoti labāko ideju autori:1.vietas ieguvējs pamatskolas grupā Gustavs Bērziņš no Ikšķiles vidusskolas, 1.vietas ieguvējs vidusskolas grupā Matīss Vaivods no Ogres Valsts Tehnikuma,2.vietas ieguvēja vidusskolas grupā Alise Leitāne no Ogres Valsts Tehnikuma. 1.vietas ieguvēji saņēma naudas balvu 70 eiro vērtībā un 2.vietas ieguvēja – naudas balvu 50...

Read more

IK Jauniešu mediju grupa uzņem jaunus dalībniekus

Ja esi Ikšķiles novada jaunietis un Tevi interesē fotomāksla, videomāksla, žurnālistika un viss, kas saistīts ar medijiem, aicinām Tevi pievienoties IK Jauniešu mediju grupai: https://ej.uz/ikmedijugrupa   Jauniešu mediju grupas dalībniekiem būs iespēja praksē bez maksas iepazīt dažādas mediju tehnikas, pilnveidot savas zināšanas apmācībās un piedalīties dažādās mediju aktivitātēs Ikšķiles novadā un...

Read more

ES māja izsludina konkursu jauniešiem dalībai PRAKSES KALVĒ 2018

Aktīvi un zinātkāri jaunieši vecumā no 16 gadiem aicināti pieteikties Eiropas Savienības mājas nodarbību ciklam PRAKSES KALVE 2018. Konkursa kārtībā izvēlētiem 25 mērķtiecīgiem un motivētiem jauniešiem būs iespēja četrus mēnešus katru nedēļu apmeklēt augstvērtīgas nodarbības. Nodarbībās, kas norisināsies no šī gada novembra līdz 2019. gada februāra beigām, jaunieši varēs izprast kritiskās domāšanas...

Read more

BIZNESA IDEJU KONKURSS “LABS SĀKUMS BIZNESAM!”

Ceturto gadu tiek izsludināts Ikšķiles novada skolēnu biznesa ideju konkurss „LABS SĀKUMS BIZNESAM!”.     Iepriekšējos gados biznesa ideju konkursā tika iesniegti visdažādākie pieteikumi, sākot ar māla nagiem, aprocēm un vannas bumbām un beidzot ar idejām par 3D printeriem, suņu pastaigas laukumiem un nākotnes uzkodām. Pagājušajā gada dalībnieki bija īpaši cītīgi gatavojušies, lai...

Read more

Oktobris - Labdarības mēnesis Jauniešiem!

Mēs Ikšķiles novada jaunieši oktobra mēnesi esam pasludinājuši par labdarības mēnesiPalīdzēsim Labdarības lapai:https://www.facebook.com/groups/427477637354068/?fref=nfUn dzīvnieku patversmei Ulubele:https://www.facebook.com/Ulubele/Aicinām iesaistīties arī Tevi, darīsim labu visi kopā!                    

Read more

Jauniešu politiskās līdzdalības iespēja

JAUNIETI, vai zināji, ka arī TAVA, vai Tavu vecāku balss var ļoti daudz ietekmēt Saeimas vēlēšanu rezultātus un mūsu tuvāko nākotni četru gadu termiņā? Tāpēc aicinām Tevi piedalīties izglītojošā seminārā par JAUNIEŠU politisko līdzdalību un paneļdiskusijā ar Saeimas deputātu partiju pārstāvjiem un kandidātiem no IKŠĶILES NOVADA, kurā varēsi uzdot SEV...

Read more

Meklējam jaunatnes darbinieku!

Jaunatnes darbinieka vakance Prasības: Vismaz vidējā izglītība; Spēja organizēt darbu ar jaunatni, saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības izvirzītajām prioritātēm; Vēlamas zināšanas jaunatnes politikas jomā; Prasme racionāli organizēt savu darbu; Vēlme komunicēt un strādāt ar bērniem un jauniešiem; Precizitāte, augsta atbildības sajūta, mērķtiecīgums un pašiniciatīva; Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību; Pilngadīga persona, kas ir bijusi bez...

Read more

IKŠĶILEI SADARBĪBA AR VĀCIJAS NVO

Jaunatnes jomā ir uzsākta ilgtermiņa sadarbība ar nevalstisko organizāciju “ARCO” Vācijā, Vīsbādenes pilsētā. “Erasmus+” projekta “Daudzveidība - cieņa - sadarbība"  ietvaros Ikšķiles novada pašvaldība ir kļuvusi par vienu no sadarbības partneriem. No 14. līdz 16. septembrim notika grupas līderu un pašvaldības pārstāvju - Ikšķiles novada Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes...

Read more

Talantu konkurss "Zvaigznēm ālējoties"

7.septembrī Ikšķiles pludmalē pie Daugavas, turpat zālītē, nepiespiestā gaisotnē norisinājās pirmais koncerts talantu konkursam "Zvaigznēm ālējoties". Konkursa dalībnieki bija rūpīgi gatavojušies, lai savu talantu parādītu plašākai publikai. Mūs pārsteidza gan fantastiskas dejas, gan abrīnojami dzejas lasījumi un fotogrāfija, gan arī nepārspējami jogas triki. Katrs priekšnesums bija unikāls. Dalībnieki priekšnesumu vērtēja...

Read more

STREETBALL SACENSĪBAS "PAGALMA KAUSS'18"

Jau otro reizi Ikšķies novadā norisināsies streetball veltītas sacensības. Sacensību organizēšanu uzņēmusies Ikšķiles novada jauniešu padome. Sacensības tiek organizētas ar Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu. “PagalmaKausā’18” varēs piedalīties ikviens interesents no 12 gadu vecuma 5 vecuma grupās: 12-13gadi, 14-15 gadi, 16-18 gadi, 19-35 gadi un 35+ . Dalība sacensībās ir bez...

Read more

Psiholoģiskais treniņš jauniešiem

11. septembrī otrdienā plkst. 18:00 Ikšķiles Jauniešu telpā notiks psiholoģiskais treniņš jauniešiem "Es un mana motivācija", sīkāka informācija plakātā.

Read more

Jauniešiem iespēja pieteikties Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektam Vācijā

Tiek izsludināta pieteikšanās 16 jauniešiem no Ikšķiles novada dalībai Erasmus+ projektā Vācijā un Latvijā. Termiņi: Vācijā, Wiesbaden (28.10. - 05.11.2018) un Latvijā, Ikšķilē (22.-30.04.2019)Dalībnieku vecumposms: 14 līdz 18 gadi IZMAKSAS:Ceļošanas izmaksas: Sākotnēji ceļa izmaksas jāsedz pašiem projekta dalībniekiem. Pēc projekta īstenošanas dalībniekiem 1 – 2 mēnešu laikā tiks atgrieztas ceļošanas izmaksas...

Read more

Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019 - Ikšķiles un Olaines novada apvienība

Svētdien, 12. augustā Madonā jauniešu festivāla "Paspēt 12 stundās" ietvaros jau ceturto gadu pēc kārtas tika nominēts konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019”uzvarētājs. Par to kļuva Ikšķiles un Olaines novada apvienība. Starptautiskajā Jaunatnes dienā Ikšķilei un Olainei tapa zināms, ka visa nākamā gada garumā tās kļūs par epicentriem svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas...

Read more

Paziņos titula “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” ieguvēju

Šajā vasarā jau esam uzzinājuši, kuras Latvijā ir trīs aktīvākās darbā ar jaunatni pašvaldības. Zinām, kuras ir piecas drosmīgākās. Un nu, savelkot kopā skatītāju un konkursa komisijas vērtējumu uzzināsim kura kļūs par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2019. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2018. gada 12. augustā plkst. 17.30 Madonā, jauniešu festivāla "Paspēt 12 stundās...

Read more

Aicinām atsaukties BRĪVPRĀTĪGOS, kuri vēlētos līdzdarboties Ikšķiles novada sporta un kultūras festivālā!

11.augustā pirmo reizi Ikšķiles novadā tiek organizēts sporta un kultūras festivāls Zilajos kalnos. Pasākumā būs iespēja redzēt krāšņus koncertuzvedumus, piedalīties sportiskajās aktivitātēs un lielās balvas atrakcijās, radošajās darbnīcās un citās aktivitātēs. Brīvprātīgo jauniešu palīdzība un iesaiste nepieciešama: info telts darbībai; Stafetēs; sporta aktivitāšu norisē; koncerta organizēšanā; u.c. Brīvprātīgajiem tiks nodrošinātas pusdienu pakas, kā arī iespēja tikt pie...

Read more

JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS "GAISA TRĪCE"

Ikšķiles novadā jau ceturto gadu pēc kārtas norisināsies jauno izpildītāju konkurss “Gaisa Trīce”. Šogad to būs iespēja redzēt uz festivāla skatuves 11. augustā plkst. 18:00.Konkursu organizē Ikšķiles jaunieši Jauno mākslinieku apvienība "Haoss". Konkursā aicināti piedalīties ne vien solo mākslinieki un dueti, bet arī grupas un ansambļi. Ja esi jaunietis (vecumā no 14...

Read more

HIP-HOP DEJU KONKURSS "ZEMES TRĪCE" OPEN BATTLES

Šogad pirmo reizi Ikšķiles novadā norisināsies hip-hop deju konkurss "Zemes Trīce". To būs iespējams redzēt uz festivāla skatuves 11.augustā, Dubkalnu karjerā. Konkursā var piedalīties jebkurš bez vecuma ierobežojuma. Ja vēlies visiem parādīt, ko māki un pierādīt sevi, tad droši piesakies uz hip-hop deja konkursu "Zemes Trīce" GALVENĀ BALVA- SPORTLAND DĀVANU KARTE 100€...

Read more

11. AUGUSTĀ KULTŪRAS UN SPORTA FESTIVĀLS ZILAJOS KALNOS

11. augustā (sestdiena) pirmo reizi Ikšķiles novadā tiek organizēts kultūras un sporta festivāls pie Dubkalnu ūdenskrātuves Zilajos kalnos. Pirmajā pasākuma daļā no plkst. 14:00 paredzētas sportiskās aktivitātes. Būs iespēja piedalīties dažādās sporta sacensībās – futbols un pludmales volejbols MIX (siev.+vīr.) sākot jau no 16. gadu vecuma, SUP un Spikeball visām vecuma...

Read more

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress aicina jauniešus pieteikties dalībai 36. un 37.plenārsēdē 2019. gadā

Eiropas padomes vietējo un reģionālo pašvaldību kongress (turpmāk – Kongress) vēlas turpināt attīstīt iniciatīvu “Atjaunojošā politika” un aicina jauniešu delegācijas piedalīties Kongresa plenārsēdē, kas norisināsies 2019. gada. 2-4. aprīlī un 29.-31.oktobrī, Strasbūrā. Ar šīs iniciatīvas palīdzību Kongress cenšas radīt telpu dialogam starp jauniešu delegātiem un vietējiem un reģionālajiem ievēlētajiem pārstāvjiem un dot...

Read more